rssheader

29/10/2020

Sớm triển khai sáng kiến “Lưu trữ số hóa để tiếp cận cộng đồng”

Lê Đăng - 16/11/2018, 07:33 GMT+07 | Thời sự
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng Cục văn thư lưu trữ Nhà nước trong việc số hóa tài liệu lưu trữ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng Cục văn thư lưu trữ Nhà nước trong việc số hóa tài liệu lưu trữ

Tại buổi họp, Cục trưởng Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng đã báo cáo với Phó Thủ tướng và Ban chỉ đạo Đề án công tác bảo quản và phát huy giá trị Di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia của Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước trong thời gian qua, đồng thời đề xuất sáng kiến Lưu trữ số hóa để tiếp cận cộng đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghi nhận những nỗ lực trong việc bảo quản và phát huy giá trị Di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia, đồng thời đánh giá cao tính thiết thực và khả thi của sáng kiến của Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước đề xuất.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tính cấp thiết của sáng kiến, coi đây là việc làm rất cụ thể của ngành Lưu trữ trong việc tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phó Thủ tướng chỉ đạo Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước cùng các thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan liên quan sớm triển khai sáng kiến này nhằm phục vụ cho việc khai thác sử dụng thông tin lưu trữ phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế xã hội.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm