rssheader

22/10/2020

Sóc Sơn đột ngột thay đổi hình thức tuyển dụng giáo viên

Vân Anh - 29/07/2019, 16:53 GMT+07 | Thời sự
Sóc Sơn đột ngột thay đổi hình thức tuyển dụng giáo viên

Trước đó vào ngày 11/7/2019, Huyện ủy Sóc Sơn ban hành văn bản số 1007-TB/HU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019. Theo đề xuất của UBND huyện, các giáo viên hợp đồng trên địa bàn huyện Sóc Sơn vẫn sẽ phải tham gia thi tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019.

Sau khi thông báo được triển khai, UBND huyện Sóc Sơn đã nhận được đơn của tập thể 256 giáo viên và tâm thư của nhiều giáo viên hợp đồng đề nghị xét lại hình thức tuyển dụng. Đơn này cũng được gửi đến Chủ tịch UBND TP và Thường trực huyện ủy.

Trong đơn có các nội dung: Hầu hết các giáo viên hợp đồng không đủ khả năng đáp ứng với hình thức thi tuyển với nội dung thi trắc nghiệm trên máy tính môn ngoại ngữ và kiến thức chung. Một số giáo viên do lường trước khả năng nên đã có ý kiến không tham gia thi tuyển mặc dù đã đăng kí.

Do đó, UBND huyện đề xuất Ban thương vụ Huyện ủy cho ý kiến về việc chuyển hình thức thi tuyển sang xét tuyển trong tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019.

Theo ông Lê Hữu Mạnh- Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, mục tiêu của việc thay đổi này nhằm để cho tất cả các thí sinh đăng kí có thể tham gia kì tuyển dụng, vẫn đảm bảo quy định hiện hành. Phấn đấu tuyển đủ số lượng viên chức theo chỉ tiêu đăng kí, giải quyết nhu cầu bức thiết, nguyện vọng của giáo viên hợp đồng trong huyện.

UBND huyện dự kiến sẽ triển khai một số biện pháp để tăng cường giám sát, đảm bảo chất lượng, phòng ngừa tiêu cực trong tuyển dụng bằng xét tuyển.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm