rssheader

30/11/2020

Quốc hội đã thông qua 9 luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác

Minh Phong - 20/11/2018, 12:17 GMT+07 | Thời sự
Các đại biểu đã bấm nút biểu quyết thông qua 9 luật và 1 nghị quyết. Ảnh: Quochoi.vn Các đại biểu đã bấm nút biểu quyết thông qua 9 luật và 1 nghị quyết. Ảnh: Quochoi.vn

Trong 9 luật được Quốc hội thông qua có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Luật này được ban hành để sửa đổi, bổ sung các quy định về: quản trị đại học; hoạt động đào tạo; quản lý nhà nước về giáo dục đại học theo hướng phân định giữa quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học và quản trị trong mỗi cơ sở giáo dục đại học…

Đồng thời, thay đổi cơ chế quản lý tài chính, tài sản bảo đảm thông thoáng và hiệu quả; thực hiện xã hội hóa giáo dục đại học….

Trong 6 dự án được Quốc hội cho ý kiến có dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Theo đó, Luật này được trình Quốc hội theo hướng mở rộng phạm vi sửa đổi; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, liên thông; xác định rõ các loại hình cơ sở giáo dục và chủ thể thành lập nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; bổ sung nguyên tắc chuyển đổi loại hình trường; bổ sung, sửa đổi các chính sách đối với người dạy và người học, các quy định về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông... Quốc hội đã quyết định sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2019).

Cũng tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp này đã góp phần tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng bộ và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế, quyền con người, quyền công dân, chính sách giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng, chống tham nhũng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

8 luật còn lại được thông qua bao gồm: Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

5 dự án luật còn lại được Quốc hội cho ý kiến gồm: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm