rssheader

30/09/2020

Mỗi năm giảm từ 3-4% hộ nghèo vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Nguồn: Văn phòng Chính phủ - 06/09/2014, 17:45 GMT+07 | Thời sự
Mỗi năm giảm từ 3-4% hộ nghèo vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 7,5-8%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.000 USD; tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế là nông lâm thủy sản khoảng 21,9%, công nghiệp - xây dựng 38,7% và dịch vụ 39,49%; giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 3-4%.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể, trong đó, phát triển kinh tế nhanh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bền vững của kinh tế vùng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội; tiếp thu tiến bộ khoa học công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

Hình thành một số sản phẩm chủ yếu, có thương hiệu trong cả nước và có khả năng cạnh tranh quốc tế trong các lĩnh vực điện, phân bón, hóa chất, luyện kim,...

Bên cạnh đó, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên hàng đầu việc xây dựng và nâng cấp hệ thống đường bộ, tạo cơ sở liên kết vùng để phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án trọng điểm của vùng và liên vùng, một số tuyến đường kết nối với tuyến đường cao tốc, các tuyến đường vành đai, đường đến cửa khẩu, đường tuần tra biên giới, cảng hàng không.

Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đặc biệt là các công trình thủy lợi có quy mô nhỏ và vừa, các công trình kè bờ sông, bờ suối biên giới; hệ thống cấp thoát nước, hệ thống truyền tải điện, bưu chính - viễn thông theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 

Phát triển hệ thống đô thị đồng bộ với phát triển kinh tế nhất là các đô thị đã được xác định trong Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện chương trình nông thôn mới, trong đó ưu tiên các xã dọc biên giới Việt - Trung, Việt - Lào.

Kế hoạch nêu rõ, tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là trên tuyến biên giới và các địa bàn trọng yếu.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh trên địa bàn, chủ động nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ, chống lợi dụng dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm. 

Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm