rssheader

29/10/2020

Lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án thoát lũ sông Tân Lâm

Nguồn: Văn phòng Chính phủ - 28/12/2016, 22:24 GMT+07 | Thời sự
Lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án thoát lũ sông Tân Lâm

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc UBND tỉnh Khánh Hòa được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát, bảo hiểm của Dự án thoát lũ sông Tân Lâm giai đoạn 2.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

UBND tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm đảm bảo nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu; đáp ứng về chất lượng, tiến độ, giá cả và hiệu quả kinh tế của gói thầu, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm