rssheader

26/11/2020

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

10/11/2018, 09:03 GMT+07 | Thời sự
Phó Thủ tướng  Trương Hòa Bình trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình,  lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT tham dự buổi lễ.

Ngày 9/11 hàng năm được công bố là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2018 được xác định là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trở thành nội dung chủ yếu trong hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.

Ngày Pháp luật đang góp phần xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới, hội nhập, năng động; tôn trọng và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân theo đúng tư tưởng dân chủ - pháp quyền mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi, mỗi người phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống. Bởi, một quốc gia phát triển vững bền cần được xây dựng trên nền tảng pháp lý vững chắc, trong đó tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu.

Tinh thần đó không chỉ được tôn vinh trong Ngày Pháp luật Việt Nam, mà phải trở thành nền tảng trong hoạt động của bộ máy nhà nước và của cả hệ thống chính trị, phải trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân, mỗi cộng đồng xã hội.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 5 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Hà Nội phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả cho HSSV

 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tư pháp nhận định: Qua 5 năm kể từ lễ công bố Ngày Pháp luật Việt Nam, Hà Nội đã cùng với các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng phong phú, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

 

Trong 5 năm triển khai, công tác PBGDPL và triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam theo Luật PBGDPL đã được các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội tích cực triển khai. Các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL đã bám sát và phục vụ kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của TP.

 

UBND Thành phố Hà Nội đã phối hợp hiệu quả với Bộ GD&ĐT tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2018 và Quy chế phối hợp số 505 về đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Thông qua môn học giáo dục công dân, sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động mít tinh kỷ niệm, tranh cổ động, panô, áp phích... đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia bài trừ các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự học đường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm