rssheader

24/09/2021

Lai Châu từ chối 3 đơn vị vận tải vi phạm quy tắc phòng chống Covid-19

Hà Linh - 07/06/2021, 17:30 GMT+07 | Thời sự
Lai Châu từ chối phục vụ 3 đơn vị vận tải do vi phạm quy tắc phòng chống dịch Covid-19. Lai Châu từ chối phục vụ 3 đơn vị vận tải do vi phạm quy tắc phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 7/6, Bến xe khách tỉnh Lai Châu đã có thông báo từ chối phục vụ đối với 6 lái xe, 3 phụ xe và 3 phương tiện thuộc các đơn vị: Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm; Công ty TNHH MTV Việt Anh LC; Hợp tác dịch vụ vận tải Sơn Hà do vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian từ chối là 21 ngày.

Cụ thể, từ chối phục vụ lái xe, phụ xe và xe khách mang biển kiểm soát 25B-002.21 của Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm từ ngày 2/6; từ chối lái xe, phụ xe và xe 25B-001.66 của Công ty TNHH MTV Việt Anh LC từ ngày 3/6; từ ngày 7/6 đối với lái xe, phụ xe và xe 25B-003.54 của Hợp tác dịch vụ vận tải Sơn Hà.

Trước đó, 2 ngày 26 – 27/5, bến xe khách tỉnh này cũng đã liên tiếp ban hành các thông báo từ chối phục vụ đối với 4 nhà xe cũng với lý do tương tự.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm