rssheader

28/01/2021

Khuyến nghị chính sách trong điều hành kinh tế năm 2019

PV - 25/03/2019, 11:42 GMT+07 | Thời sự
Quang cảnh Hội thảo Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo tổng kết kinh tế Việt Nam năm 2018 (thành tựu và những tồn tại, đánh giá nguyên nhân, phân tích cơ hội và thách thức), từ đó khuyến nghị chính sách trong điều hành kinh tế năm 2019. Hội thảo cũng phân tích và đánh giá chính sách tài khóa hiện nay, từ đó đưa ra các khuyến nghị với mục tiêu đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; và góp phần hỗ trợ tăng trưởng.

Trong khuôn khổ hội thảo, ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2018 của Trường cũng đã được công bố.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS. Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: bên cạnh việc đánh giá diễn biến kinh tế năm 2018 (thành tựu và những tồn tại, đánh giá nguyên nhân, phân tích cơ hội và thách thức) và triển vọng năm 2019, Ấn phẩm Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2018 còn phân tích đặc điểm và thực trạng chính sách tài khóa Việt Nam (bao gồm thực trạng thu chi ngân sách, phân cấp ngân sách, và nợ công); đánh giá tác động của chính sách tài khóa đến nền kinh tế; đánh giá mức độ bền vững của chính sách tài khóa trong trung và dài hạn; đồng thời, đề xuất các giải pháp hướng tới chính sách tài khóa bền vững nhưng vẫn hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

Theo PGS.TS. Tô Trung Thành, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và nghiên cứu giảng dạy tại Khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân, ấn phẩm Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2018 có những điểm khác biệt và cũng là điểm nhấn so với các báo cáo kinh tế thường niên của các tổ chức khác.

Báo cáo thể hiện quan điểm riêng của các chuyên gia Đại học Kinh tế Quốc dân về các vấn đề kinh tế trong năm, có tính phản biện chính sách một cách độc lập, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách.

Ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2018 do GS.TS. Trần Thọ Đạt và PGS.TS. Tô Trung Thành đồng chủ biên.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm