rssheader

30/10/2020

Khánh Hòa: Hơn 150 người được tập huấn công tác tuyên truyền về giảm nghèo

Thanh Phong - 27/12/2019, 10:59 GMT+07 | Thời sự
Quang cảnh tại lớp tập huấn Quang cảnh tại lớp tập huấn

Cùng cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; Đài Truyền thanh cấp xã; phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Các đại biểu được thông tin, trang bị những kiến thức về: khái niệm nghèo đơn chiều, đa chiều; nghèo đa chiều và thực tiễn tại Khánh Hòa; các tiêu chí tiếp cận, đo lường nghèo đa chiều; tiêu chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo; các chính sách hỗ trợ giảm nghèo... Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo tại các địa phương, đơn vị mình…

Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa phát biểu tại lớp tập huấn. 

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh luôn được các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức, nội dung dung phong phú và đã đem lại nhiều kết quả nhất định.

Để góp phần giảm số lượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, các cán bộ làm công tác tuyên truyền trong tỉnh cần tăng cường thông tin cho người dân hiểu rõ hơn về những chính sách hỗ trợ giảm nghèo; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên tự thoát nghèo của người dân; vận động toàn cộng đồng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 15.035 hộ nghèo, 20.587 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 11,73%). Trong đó, có 2.593 hộ nghèo khu vực thành thị, 12.442 hộ ở khu vực nông thôn. Số hộ nghèo thiếu hụt tiêu chí về thu nhập chiếm gần 83,4%, thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản chiếm hơn 16,6%; số hộ nghèo là dân tộc thiểu số chiếm gần 54,2%, số hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội chiếm gần 24,3%, số hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công chiếm gần 1,5%.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm