rssheader

27/01/2021

Khai mạc hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân

Vân Anh - 26/11/2018, 16:52 GMT+07 | Thời sự
Khai mạc hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân

Tham gia hội thi có 126 thí sinh của 21 học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong quân đội.

Hội thi tập trung vào các nội dung: Những kiến thức cơ bản trong chương trình giáo dục các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ cấp phân đội bậc đại học, cao đẳng.

Ngoài ra, các đội thi cũng được tìm hiểu các kiến thức về văn hóa, văn minh, lịch sử dân tộc và nhân loại; những nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; nhận thức về chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội...

Qua 4 phần thi: Tự giới thiệu; trả lời câu hỏi bắt buộc; trả lời câu hỏi trắc nghiệm và phần thi hùng biện, các thí sinh thể hiện những kiến thức cơ bản trong chương trình giáo dục các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học xã hội và Nhân văn trong nhà trường.

Hội thi là dịp để các học viên của các học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong quân đội có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, rút kinh nghiệm trong học tập, nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Qua hội thi sẽ góp phần tìm ra những phương pháp hay, bổ sung những nội dung kiến thức mới góp phần nâng cao chất lượng dạy, học các môn khoa học xã hội và nhân văn trong các học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong quân đội.

Hội thi diễn ra trong 4 ngày từ ngày 26 đến ngày 29/11/2018.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm