rssheader

01/08/2021

Hòa Bình: Tạo việc làm cho lao động nông thôn

Thanh Phong - 25/12/2019, 18:16 GMT+07 | Thời sự
Học nghề trồng nấm nhiều phụ nữ có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống. Học nghề trồng nấm nhiều phụ nữ có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống.

Nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm đã giải ngân trên 246 tỷ đồng cho các dự án sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho trên 11 nghìn lao động. Các cơ sở dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 53 nghìn lượt người; Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh đã tổ chức 60 phiên giao dịch việc làm với trên 1.800 lượt doanh nghiệp tham gia. Qua đánh giá, đến nay, toàn tỉnh có 191/191 xã đạt tiêu chí số 12 về lao động có việc làm.

Nguồn vốn vay giải quyết việc làm hiện nay thông qua Quỹ quốc gia về việc làm là 60 tỷ đồng và nguồn vốn của UBND tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội là gần 30 tỷ đồng. Việc tiếp cận và phát huy được những nguồn vốn đã đem lại hiệu quả kinh tế như các dự án trồng cây có múi ở Cao Phong, mô hình nuôi bò, dê sinh sản, trồng và ươm hoa ..., từ đó góp phần giải quyết việc làm cho người lao động; đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi góp phần xóa đói giảm nghèo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm