rssheader

21/10/2020

Hà Nội sắp có Bộ tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng

26/05/2017, 20:03 GMT+07 | Thời sự
Hà Nội sắp có Bộ tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng

Ha Noi sap co Bo tieu chi danh gia, binh xet thi dua, khen thuong - Anh 1

Ông Nguyễn Công Bằng – Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Hoạt động này nhằm thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐTĐKT ngày 12/12/2016 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số XIII, trên tinh thần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực và nhân rộng phong trào thi đua, giao lưu giữa các đơn vị trong Cụm.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Công Bằng – Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội cho biết, Phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô 69 năm qua tiếp tục được phát triển và là động lực trong thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh. Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng từ TP đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, các đơn vị đã quan tâm đến thực hiện việc phát hiện và khen thưởng kịp thời các tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động trực tiếp và người dân có thành tích trong công tác và đời sống.

Ha Noi sap co Bo tieu chi danh gia, binh xet thi dua, khen thuong - Anh 2

Các học viên tham dự Hội nghị.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được ông Nguyễn Công Bằng quán triệt một số nội dung Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND TP Hà Nội về quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP Hà Nội; Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn TP Hà Nội; Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT ngày 07/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017.

Bên cạnh đó, các học viên còn được tập huấn các nội dung liên quan đến cuộc thi Viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, Việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017, kỹ năng tuyên truyền, phát hiện các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, Việc tốt" tại cơ sở, các nội dung về triển khai, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong phong trào thi đua…

Đặc biệt, các học viên được ông Nguyễn Công Bằng thông báo tin vui: Ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội đã hoàn thành việc xây dựng Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP Hà Nội. Nếu Dự thảo được phê duyệt và ban hành, Bộ tiêu chí sẽ đảm bảo hơn nữa tính chính xác, sự minh bạch, công bằng trong công tác thi đua, khen thưởng của TP Hà Nội.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cũng đổi mới cách làm không nặng về lý thuyết mà tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nêu ra những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện, cùng nhau thống nhất cách làm đưa công tác thi đua, khen thưởng theo kịp yêu cầu đổi mới và chỉ đạo của TP.

Qua lớp tập huấn, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Cụm Thi đua số XIII đã nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước và TP Hà Nội về thi đua, khen thưởng, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ. Từ đó, có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, được trao đổi, thảo luận về nội dung có liên quan đến nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng ở cơ sở.

Theo KTĐT
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm