rssheader

17/09/2021

Hà Nội cho phép tuyển dụng đặc biệt với giáo viên hợp đồng

Vân Anh - 04/07/2019, 18:01 GMT+07 | Thời sự
Hà Nội cho phép tuyển dụng đặc biệt với giáo viên hợp đồng

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định 3455 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I Phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, Quyết định 3455 đã sửa đổi bổ sung Khoản 1 của Quyết định 1076 của UBND thành phố về hình thức tuyển dụng như sau: Giao UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê số lượng giáo viên hiện đang hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy tại các trường công lập trên địa bàn xem xét thực hiện việc tuyển dụng đặc biệt vào viên chức đối với những trường hợp cụ thể đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Sau khi rà soát số lượng giáo viên hợp đồng và thực hiện xét tuyển đặc biệt, UBND các quận huyện, thị xã lựa chọn tuyển dụng giáo viên bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 2 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, sửa đổi bổ sung Tiết c Điểm 2 Khoản 1 Phần B của Kế hoạch ban hành theo quyết định 1076 của UBND Thành phố Hà Nội. Theo đó, bổ sung đối tượng tham gia đăng ký tuyển dụng giáo viên THCS đối với những trường hợp có bằng tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành phù hợp có với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

Những quận, huyện, thị xã chưa nhận các trường hợp này được bổ sung và công khai thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh.

Quyết định số 3455 của UBND TP Hà Nội

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có công văn trả lời Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức TP Hà Nội về hình thức tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019.

Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay, việc tổ chức tuyển dụng viên chức, trong đó có viên chức ngành giáo dục, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, theo quy định của Luật Viên chức, Nghị định số 29/12/NĐ-CP ngày 14/12/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì việc quyết định phương thức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục của TP Hà Nội (thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển) thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP Hà Nội.

Do vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức TP Hà Nội báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định phương thức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 của TP Hà Nội theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngoài phương thức tuyển dụng qua thi tuyển hoặc xét tuyển thì tuyển dụng viên chức còn được thực hiện thông qua tuyển dụng đặc biệt (được áp dụng đối với trường hợp có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không kể thời gian tập sự, thử việc theo đúng quy định của pháp luật).

Để đảm bảo thực hiện việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục của TP Hà Nội năm 2019 đúng quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tế và đáp ứng nhiệm vụ chính trị, Bộ Nội vụ đề nghị tổ chức rà soát, thống kê số lượng nhà giáo hiện đang hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy tại các trường công lập trên địa bàn để xem xét, quyết định việc tuyển dụng (qua thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc tuyển dụng đặc biệt) đối với viên chức ngành giáo dục năm 2019 phù hợp, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, khi Hà Nội tổ chức tuyển dụng (qua thi tuyển hoặc xét tuyển), phải tổ chức xây dựng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (tại vòng 2) đúng quy định, phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp kiểm tra kiến thức kỹ năng, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển, nhằm lựa chọn được những người có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

  • Nhân văn - 19:24 06-07-2019

    Đề nghị Hà Nội nhanh chóng có văn bản chỉ đạo các quận, huyện, thị xã có tiêu chi xét đặc cách cho GVHĐ lâu năm để giải quyết tồn đọng của lịch sử 20 năm để lại vì năm học mới đang cận kề.

Xem thêm