rssheader

25/09/2020

Hà Nội chấn chỉnh việc cho thuê căng tin trong trường học

10/07/2020, 07:12 GMT+07 | Thời sự
Hà Nội chấn chỉnh việc cho thuê căng tin trong trường học

Thực hiện Chỉ thị của UBND TP Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công để quản lý sử dụng đúng tiêu chuẩn định mức và quy định của pháp luật.

Tổ chức rà soát việc sử dụng tài sản tại đơn vị, xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng tài sản công chưa đúng mục đích tại đơn vị (cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, bố trí nhà đất vào mục đích ở...), thu hồi toàn bộ số tiền thu được từ sử dụng tài sản công không đúng quy định vào ngân sách nhà nước.

Kiểm tra lại toàn bộ số liệu về tài sản cũng như công tác theo dõi, hạch toán tài sản, thực hiện nghiêm túc các quy định về cập nhật, chỉnh lý thông tin tài sản công trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, đảm bảo phản ánh chính xác, đầy đủ kịp thời di biến động về tài sản công thuộc phạm vi quản lý. Cập nhật thông tin về tài sản của đơn vị trên sổ theo dõi tài sản.

Yêu cầu các trường căn cứ vào tình hình thực tế tại các đơn vị, rà soát lại quy trình, thủ tục cho thuê, cho mượn đất hoặc cơ sở vật chất. Chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công chưa đúng quy định, khi Đề án của các trường chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các trường không được tự ý sử dụng đất và cơ sở vật chất, tài sản khác gắn liền với đất của nhà trường vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết (đặc biệt với việc cho thuê căng tin trong trường học). Nguời đứng đầu đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng sử dụng tài sản công không đúng quy định thuộc phạm vi quản lý.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm