rssheader

29/11/2020

Đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

04/07/2020, 19:12 GMT+07 | Thời sự
Đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo;  Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo, đồng chủ trì hội thảo.

Cuộc hội thảo này cũng đã thu hút đông đảo lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương là thành viên Ban chỉ đạo, thành viên tổ biên tập Đề án; đại diện lãnh đạo các viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học... tham dự.

Ông Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Hiện nay, Thanh Hóa có dân số 3,64 triệu người, đứng thứ 3 cả nước. Diện tích tự nhiên trên 11 nghìn km2, đứng thứ 5 cả nước. Thanh Hóa  có 27 huyện, thị xã, thành phố với 559 xã, phường, thị trấn. Trong đó, có 11 huyện miền núi với dân số 1,1 triệu người...

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, sự hỗ trợ, động viên của các tỉnh, thành bạn... cùng sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Là địa phương đã, đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2011 – 2020 đạt 10,3%, trong đó giai đoạn 2016 – 2020 đạt 12,1%, đứng đầu các tỉnh BắcTrung Bộ và trong nhóm các tỉnh dẫn đầu của cả nước.

Quy mô kinh tế tăng nhanh, năm 2020 ước đạt trên 229 nghìn tỷ đồng, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và đứng thứ ba cả nước. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng đột phá và khá bền vững, năm 2020 dự kiến thu được 29 nghìn tỷ đồng, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và đứng thứ 11 trong cả nước...

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 218 phát biểu tham luận tại hội thảo.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, mong muốn: Thông qua Hội thảo này, các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong cả nước sẽ phân tích, thảo luận thêm các quan điểm, cơ chế, chính sách, nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực... xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn trong việc hoàn thiện Đề án "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045",  trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Cũng tại hội thảo này, các chuyên gia, nhà khoa học đã có những bài phát biểu tham luận quan trọng nhằm phân tích rõ tiềm năng, thế mạnh, cũng như cơ hội để tạo động lực cho Thanh Hóa phát triển trong tương lai. 

Tiến sĩ Dương Đình Giám - Hội Khoa học Kinh Tế Việt Nam thảo luận về phát triển triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các nhà khoa học đã tập trung phân tích về quan điểm và giải pháp lớn phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, như: Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực trạng và giải pháp. Vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Đẩy mạnh phát triển du lịch Thanh Hóa, tạo tiền đề để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở giai đoạn 2031-2045. Tiềm năng thế mạnh và định hướng phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, nhấn mạnh: Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt với truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng. Có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh; có nhiều tiềm năng, lợi thế với nguồn lực to lớn về đất đai, con người, giao thông thuận tiện.

Trưởng Ban kinh tế Trung ương cũng đã ghi nhận các kết quả to lớn Thanh Hóa đã đạt được thời gian qua. Mặc dù so với tiềm năng, chỉ là bước đầu nhưng đã cho thấy có những bước khởi sắc rất mạnh mẽ. Thanh Hóa cũng là địa phương đã vươn lên đứng đầu vùng Bắc Trung bộ và nằm trong các tỉnh dẫn đầu của cả nước.

Với các kết quả đạt được, các tiềm năng, lợi thế to lớn của tỉnh, mục tiêu phát triển Thanh Hóa không phải chỉ đối với địa phương này, mà cho cả vùng và cả nước. Không chỉ đối với phát triển kinh tế xã hội, mà còn cả quốc phòng an ninh... Do đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định cho xây dựng đề án để tiến tới ban hành Nghị quyết về "xây dựng và phát triển Thanh Hóa tới 2030, tầm nhìn 2045".

Toàn cảnh cuộc hội thảo.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, đề nghị: Thanh Hóa phải là một tỉnh công nghiệp,trong đó đối với tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Bên cạnh lọc dầu, cần có cụm công nghiệp để sử dụng hết đầu ra của tổ hợp, tránh xuất thô. Đồng thời, thay vào đó tạo ra các sản phẩm hóa dầu có giá trị gia tăng cao, đem lại nguồn thu lớn hơn nhiều cho tỉnh.

Với đặc thù đất rộng, người đông, tỉnh cần phát triển nông nghiệp nhằm đảm bảo sinh kế, thu nhập của nhân dân và đảm bảo các vấn đề trật tự an toàn xã hội, khai thác các lợi thế để phát triển kinh tế biển, quan tâm vấn đề liên kết vùng. Tập trung khai thác tốt nguồn lực lớn của Thanh Hóa về văn hóa và con người phục vụ quá trình phát triển bền vững và lâu dài của tỉnh.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị Ban Chỉ đạo cần tiếp thu các góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo. Lắng nghe các ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành, địa phương nhằm có cơ sở khoa học và thực tiễn, để hoàn thiện đề án chuẩn bị trình báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết phải tạo ra các cơ chế chính sách cho Thanh Hóa phát triển đột phá, để Thanh Hóa vì cả nước và cả nước vì Thanh Hóa...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm