rssheader

22/09/2021

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn được Quốc hội bầu làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hải Minh, Ngọc Trang - 28/07/2021, 17:01 GMT+07 | Thời sự
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII được Quốc hội bầu làm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII được Quốc hội bầu làm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Chiều 28/7, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Có 479 trong tổng số 499 đại biểu Quốc hội tán thành phê chuẩn 4 Phó thủ tướng gồm các ông Phạm Bình Minh (Ủy viên Bộ Chính trị); Lê Minh Khái (Bí thư Trung ương Đảng); Vũ Đức Đam (Ủy viên Trung ương); Lê Văn Thành (Ủy viên Trung ương).

Với tổng số 476/476 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 95,39% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong số 22 Bộ trưởng, trưởng ngành được Quốc hội bầu, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII được bầu làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Danh sách các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Các Phó Thủ tướng

Các Bộ trưởng

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

1. Phạm Bình Minh

1. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

1. Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

2. Lê Minh Khái

2. Bộ trưởng Công an Tô Lâm

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

3. Lê Văn Thành

3. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

3. Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

4. Vũ Đức Đam

4. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

 

5. Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long

 

 

6. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

 

 

7. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc

 

 

8. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên

 

 

9. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

 

 

10. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể

 

 

11. Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

 

 

12. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

 

 

13. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

14. Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

 

 

15. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

 

 

16. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt

 

 

17. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

 

 

18. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm