rssheader

20/09/2020

Đặc xá nên để Chủ tịch nước quyết định vào thời điểm thích hợp

Minh Phong - 21/05/2018, 16:48 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo Tờ trình, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi), có ý kiến khác nhau về thời điểm đặc xá (giữ nguyên như Luật hiện hành hay chỉ đặc xá vào hai thời điểm: nhân sự kiện trọng đại của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt).

Sau khi nghiên cứu, cân nhắc, Chính phủ đề nghị giữ nguyên quy định về thời điểm đặc xá như quy định tại Điều 5 Luật Đặc xá năm 2007; theo đó, việc đặc xá được tiến hành vào ba thời điểm: nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Cũng có ý kiến đề nghị quy định rõ vào Luật theo hướng việc đặc xá được tiến hành định kỳ hằng năm, 3 năm hay 5 năm; nếu quy định hằng năm thì trùng với tha tù trước thời hạn có điều kiện (không còn đối tượng để đặc xá). Sau khi cân nhắc, Chính phủ thấy rằng nên để Chủ tịch nước quyết định vào thời điểm thích hợp.

Báo cáo của Ủy ban Tư pháp cho rằng, dự thảo Luật giữ nguyên quy định của Luật hiện hành về 3 thời điểm đặc xá gồm: nhân sự kiện trọng đại của đất nước; nhân ngày lễ lớn của đất nước và trong trường hợp đặc biệt.

Đa số ý kiến UBTP tán thành với dự thảo Luật vì phù hợp với tổng kết thực tiễn thực hiện đặc xá thời gian qua; căn cứ các quy định của Luật, Chủ tịch nước sẽ quyết định thời điểm đặc xá cụ thể đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra.

Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ mới quy định về các ngày lễ lớn mà chưa quy định về sự kiện trọng đại của đất nước, đề nghị Chính phủ quy định cụ thể thế nào là sự kiện trọng đại của đất nước để bảo đảm chủ động trong triển khai thực hiện.

Có ý kiến cho rằng để khắc phục việc đặc xá nhiều như thời gian qua (trung bình 1,5 năm/1 đợt), bảo đảm tính cụ thể của Luật và tạo sự chủ động cho các cơ quan trong triển khai thực hiện, đề nghị quy định chỉ xét đặc xá nhân dịp Quốc khánh mùng 2/9 và không dưới 3 năm/01 đợt hoặc 5 năm/1 đợt.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm