rssheader

30/07/2021

Công bố nhân sự Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

23/06/2021, 20:02 GMT+07 | Thời sự

Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương chủ trì kỳ họp. Cùng dự có Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Tại kỳ họp, các đại biểu được thông báo kết quả bầu UBKT Quân ủy Trung ương và Chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí; thông qua dự thảo kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Thường vụ Quân ủy Trung ương và UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu kín, nhất trí 100% bầu Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và Thiếu tướng Trần Văn Vương, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị giữ chức vụ Phó chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại phiên họp, Đại tướng Lương Cường chúc mừng hai đồng chí được các thành viên ủy ban tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ của UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 rất nặng nề, đòi hỏi các thành viên Ủy ban trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công phải nắm vững nguyên tắc, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu cùng tập thể ủy ban triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác kiểm tra giám sát toàn khóa và nhiệm vụ Thường vụ Quân ủy giao; chủ động tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát theo đúng thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đại tướng Lương Cường lưu ý, UBKT Quân ủy Trung ương tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp Thường vụ và QUTƯ chuẩn bị, triển khai tốt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025; quy chế làm việc của UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025;

Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quy định của Điều lệ Đảng; các nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị, hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đồng thời tham mưu giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương kiểm tra theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo chặt chẽ, đúng quy chế…

DANH SÁCH

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

1. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là Chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương;

2. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là Ủy viên kiêm chức UBKT;

3. Trung tướng Đỗ Mạnh Đức, Cục trưởng Cục Cán bộ, là Ủy viên kiêm chức UBKT;

4. Trung tướng Lê Văn Huyên, Cục trưởng Cục Tổ chức, là Ủy viên kiêm chức UBKT;

5. Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 là ủy viên chuyên trách;

6. Thiếu tướng Trần Văn Vương, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị là ủy viên chuyên trách;

7. Thiếu tướng Vũ Đình Hữu, Ủy viên chuyên trách UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 là ủy viên chuyên trách;

8. Thiếu tướng Phùng Đức Toản, Ủy viên chuyên trách UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 là ủy viên chuyên trách;

9. Thiếu tướng Bùi Thị Lan Phương, Ủy viên chuyên trách UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 là ủy viên chuyên trách;

10. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên chuyên trách UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 là ủy viên chuyên trách. 

Theo baochinhphu.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm