rssheader

21/09/2020

Cách tiếp cận "xây để chống" là phù hợp

Bá Hải - 21/11/2018, 15:09 GMT+07 | Thời sự
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tiếp thu ý kiến của đoàn công tác,  kết luận của đồng chí Võ Văn Thưởng tại buổi làm việc Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, kết luận của đồng chí Võ Văn Thưởng tại buổi làm việc

Dự buổi làm việc có ông Phạm Gia Túc – Phó Trưởng Ban nội chính T.Ư cùng các thành viên đoàn công tác. Về phía Bộ GD&ĐT có ông Phùng Xuân Nhạ - Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng cùng các thứ trưởng: Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Hữu Độ, Lê Hải An. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, ông Phạm Gia Túc cùng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Bộ GD&ĐT với chức năng cơ quan quản lý Nhà nước về GD&ĐT đã làm tốt công tác PCTN, chú trọng đưa giáo dục PCTN vào trường học các cấp của hệ thống giáo dục quốc dân để giáo dục thế hệ công dân tương lai; đồng thời đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp điển, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong các mặt công tác dễ nảy sinh tham nhũng;

 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc

Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng đạt hiệu quả: công khai, minh bạch trong mọi hoạt động công khai minh bạch thu nhập, tài sản của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn nghề nghiệp; Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp…

Nổi bật trong công tác PCTN là Bộ GD&ĐT đã có chỉ đạo, có Kế hoạch và hướng dẫn công tác “Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018” của ngành; Gắn việc giáo dục PCTN với nhiều nội dung triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng các hoạt động phong phú, tích hợp nhiều nội dung.

Bộ đã ban hành các văn bản hướng dẫn các đại học, trường đại học, cao đẳng tiếp tục đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Bộ đã giảm từ 23 đơn vị hành chính xuống còn 21 đơn vị, giảm được 21 phòng và 63 vị trí lãnh đạo cấp phòng...

 Đoàn công tác của BCĐ T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT

Đánh giá của đoàn công tác tại buổi làm việc đã nêu bật việc Bộ GD&ĐT đã chọn cách tiếp cận “xây để chống” tham nhũng là phù hợp, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, làm giảm tham nhũng vặt.

Bộ đã làm tốt công tác đưa nội dung PCTN, giáo dục pháp luật vào hệ thống giáo dục quốc dân một cách phù hợp với từng cấp học, bậc học, từ đó nâng cao nhận thức cho công dân; đưa nhiệm vụ công tác PCTN gắn với công tác truyền thông, nêu gương người tốt, việc tốt; xây dựng thể chế, văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục phù hợp với thực tế giáo dục cả nước.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đánh giá cao kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng của Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT. Trong thời gian tới, để công tác này có hiệu quả, đi vào chiều sâu, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT lưu ý: Quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, quy định của Đảng về PCTN;

 Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc

Đẩy mạnh công tác giáo dục, PCTN trong trường học các cấp để thực hiện 2 nhiệm vụ song song, đấu tranh phòng chống tham nhũng và chỉ đạo giáo dục phòng chống tham nhũng trong hệ thống giáo dục nhà trường - Đây là vắc xin phòng, chống tham nhũng trong tương lai. Muốn vậy, Bộ GD&ĐT phải sát sao chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu xây dựng tài liệu phòng, chống tham nhũng cho từng cấp học, bậc học để phù hợp với từng lứa tuổi.

Bộ GD&ĐT cần tiếp tục hoàn thiện xây dựng thể chế, sửa đổi, bổ sung quy định – còn thiếu, nhất là ở những khâu còn sơ hở thì tập trung hoàn thiện, không để phát sinh hoặc lợi dụng những văn bản của ngành có kẽ hở để tham nhũng, tham nhũng vặt;

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, phối hợp với chính quyền địa phương để thanh tra, giám sát những vấn đề dư luận xã hội còn có ý kiến. Có cơ chế khen thưởng những điển hình trong công tác này cũng như kịp thời xử lý những biểu hiện tham nhũng...

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trân trọng tiếp thu những ý kiến đề nghị của Đoàn công tác, của đồng chí Võ Văn Thưởng với Bộ GD&ĐT trong khắc phục những điểm còn hạn chế những vấn đề còn cần tiếp tục hoàn thiện trong công tác PCTN.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm