rssheader

24/10/2020

Bình Dương: Bổ nhiệm 25 trường hợp chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn

07/12/2019, 14:24 GMT+07 | Thời sự
Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Ảnh: TN Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Ảnh: TN

Thanh tra Bội Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra về quản lý, tuyển dụng, nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bình Dương.

Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức được Bội Nội vụ giao thì năm 2017, UBND tỉnh Bình Dương giao vượt 543 chỉ tiêu, năm 2018 giao vượt 489 chỉ tiêu, năm 2019 vượt 325 chỉ tiêu. Qua kiểm tra, năm 2017 số công chức có mặt của tỉnh vượt 104 người, năm 2018 vượt 40 người, đến 30/6/2019 vượt 17 người.

UBND tỉnh Bình Dương đã xây dựng đề án vị trí việc làm, được Bộ Nội vụ phê duyệt khung danh mục 317 vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh mới phê duyệt đề án vị trí việc làm của 10 cơ quan, đơn vị, còn 20 cơ quan, đơn vị chưa phê duyệt.

Tại thời điểm thanh tra, còn 10 cơ quan, tổ chức sử dụng 150 hợp đồng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ. Ngày 26/11/2019, UBND tỉnh báo cáo đến nay đã chấm dứt hoàn toàn số hợp đồng lao động này.

UBND tỉnh Bình Dương đã tuyển dụng 39 công chức trong trường hợp đặc biệt. Qua kiểm tra có 2 hồ sơ không có tài liệu thể hiện việc hội đồng kiểm tra sát hạch báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt hình thức, nội dung kiểm tra sát hạch; 11 hồ sơ thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước; 5 hồ sơ thiếu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và tương đương theo yêu cầu của tiêu chuẩn ngạch.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hồ sơ của 5 trường hợp thể hiện tại thời điểm tuyển dụng bằng đại học chưa đủ 60 tháng, tính đến thời điểm thanh tra 2 trường hợp đã trên 60 tháng và 3 trường hợp chưa đủ 60 tháng. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 3 trường hợp này.

Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ. Ảnh: TN

Về bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, qua kiểm tra có 8 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017 và 17 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà ngạch chuyên viên chính.

Đáng chú ý, một lãnh đạo cấp sở được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt khi chưa đủ 60 tháng công tác và không lấy ý kiến thống nhất Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Các trường hợp thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh không đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; không thành lập ban giám sát theo đề án và kế hoạch thi tuyển của tỉnh…

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức và số lượng cấp phó.

UBND tỉnh Bình Dương khẩn trường cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019 đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trước ngày 28/12/2017 còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai về quy trình thủ tục và các trường hợp được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt còn thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định

Theo thanhtra.com.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm