rssheader

29/10/2020

Bài thi tuyển công chức ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư bị sửa điểm, thay đổi kết quả

15/10/2019, 21:06 GMT+07 | Thời sự
Bài thi tuyển công chức ở Bộ Kế hoạch và  Đầu tư bị sửa điểm, thay đổi kết quả. Bài thi tuyển công chức ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư bị sửa điểm, thay đổi kết quả.

Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT).

Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ thi thực hiện chưa đúng quy định về thời gian nhận hồ sơ, nội dung thông báo tuyển dụng, thời gian thành lập Hội đồng thi. Ngoài ra, công tác bố trí giám thị, phân công các thành viên các ban giúp việc, đáp án câu hỏi thi cũng chưa đúng quy định.

Đáng chú ý, thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có 4 bài thi sữa chữa điểm thi làm thay đổi kết quả. Đến thời điểm thanh tra, cả 4 trường hợp này đều đã thôi việc (1 trường hợp thôi việc vào tháng 1/2018, 3 trường hợp thôi việc vào tháng 7/2019).

Bộ Nội vụ cũng đã thanh tra việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chữ vụ tại Bộ KH-ĐT và các đơn vị thuộc bộ này.

Qua kiểm tra, hồ sơ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương còn 4 trường hợp chưa có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (1 trường hợp thuộc Bộ KH-ĐT và 3 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê); 37 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch, chức danh nghề nghiệp. Ngoài ra, còn có tình trạng thiếu chứng chỉ ngoại ngữ.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng phát hiện 1 đơn vị trực thuộc Bộ KH-ĐT, 4 đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê có số lượng phó trưởng phòng và tương đương vượt quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ KH-ĐT chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục những hạn chế, tồn tại mà kết luận thanh tra đã nêu. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp.

Theo tintucvietnam.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm