Thời gian hưởng miễn giảm học phí được tính thế nào?

Sinh viên Trần Quốc Đạt (Nghệ An) là con bệnh binh hạng 3/3, đang học năm cuối Trường Đại học Vinh. Trong thời gian học phổ thông và năm đầu học tại Trường Đại học Hà Tĩnh (năm 2010), sinh viên đã được địa phương chi trả tiền học phí.
Thời gian hưởng miễn giảm học phí được tính thế nào?

Năm 2011, sinh viên Đạt chuyển sang học tại Trường Đại học Vinh thì địa phương không cấp tiền miễn học phí với lý do trừ tiền miễn học phí một năm học tại Đại học Hà Tĩnh.

Từ năm 2012, Nhà nước có chính sách miễn học phí cho sinh viên tại trường đại học, yêu cầu sinh viên bổ sung hồ sơ. Tuy nhiên do cha sinh viên Đạt đã bị mất thẻ bệnh binh và một số giấy tờ liên quan nên không bổ sung được hồ sơ theo quy định của trường.

Sinh viên Đạt đã liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh để làm lại thẻ nhưng không được vì thiếu hồ sơ bổ sung. 

Do thiếu thẻ bệnh binh, sinh viên Đạt đã nộp kèm hồ sơ các giấy tờ có xác nhận của chính quyền về việc cha sinh viên là bệnh binh hạng 3/3 nhưng vẫn không được Trường Đại học Vinh chấp nhận.

Sinh viên Đạt hỏi, trường hợp sinh viên có được miễn học phí không? Nếu được, sinh viên cần làm thủ tục gì để có thể nhận bù số tiền học phí được miễn đã nộp cho trường?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Trong Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thủ tục đối với đối tượng là người có công với cách mạng và con của người có công với cách mạng (trong đó có con thương binh, bệnh binh) không quy định phải có thẻ thương binh, bệnh binh mà chỉ cần có giấy xác nhận thuộc đối tượng do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban Nhân dân xã xác nhận là được xem xét để miễn học phí.

Đề nghị sinh viên Trần Quốc Đạt tiếp tục liên hệ với Trường Đại học Vinh, cung cấp các hồ sơ liên quan theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH nêu trên để Trường có căn cứ xem xét miễn học phí cho sinh viên theo quy định. Thời gian được hưởng miễn giảm học phí tại Đại học Vinh sẽ phải trừ đi thời gian sinh viên đã được hưởng chế độ miễn học phí tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

Theo Báo Điện tử Chính phủ
Khi nào nên cắt amidan?

Khi nào nên cắt amidan?

GD&TĐ - Trường hợp được chỉ định cắt amidan là những bệnh nhân thường xuyên bị viêm amidan, tái đi tái lại nhiều lần.