Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?
Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?
Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?
Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?
Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?
Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?
Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?
Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?
Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?
Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?
Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?

Thành phố nào đắt đỏ nhất trên thế giới trong năm 2024?

GD&TĐ - Theo Khảo sát chi phí sinh hoạt Mercer năm 2024 vừa được công bố, Hồng Kông được xếp hạng là thành phố đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ