Thành phố Hồ Chí Minh lập 19 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch, phục hồi kinh tế

GD&TĐ - Thời gian kiểm tra từ ngày 25/11 đến ngày 30/11 tại UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện; về việc thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập 19 đoàn kiểm tra tại thành phố Thủ Đức và các quận huyện về việc thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các đoàn cũng đánh giá những việc đã làm được và chưa được, nhất là liên quan đến việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện; trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá kết quả kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, mặt được, mặt còn hạn chế, các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

Thời gian kiểm tra từ ngày 25/11 đến ngày 30/11 tại UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.

Theo kế hoạch trên, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá tại thành phố Thủ Đức;

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá tại Quận 8...