Tham gia BHXH tự nguyện, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 100% tiền đóng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo quận Long Biên khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hỗ trợ 100% trên mức đóng BHXH hàng tháng theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.
Tuyên truyền viên BHXH Việt Nam vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.
Tuyên truyền viên BHXH Việt Nam vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Từ tháng 8/2022 đến hết tháng 12/2025, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và hỗ trợ theo cơ chế đặc thù của TP Hà Nội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên sẽ được hỗ trợ thêm, nâng tổng mức hỗ trợ lên 100% trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.

Cụ thể, theo quy định chung, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn: 30% đối với người thuộc hộ nghèo; 25% với người thuộc cận nghèo và 10% với các trường hợp khác.

Ngoài mức hỗ trợ chung áp dụng cho cả nước này, từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025, Hà Nội hỗ trợ thêm 30% với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và 10% với các trường hợp khác trên địa bàn, nâng tổng mức hỗ trợ lần lượt của các trường hợp này lên thành: 60%, 50% và 20% (tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn).

Đặc biệt, theo Kế hoạch số 361 của UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên về thực hiện hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2022-2025 thì 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ chính sách BHXH tự nguyện, đủ điều kiện tham gia thì được hỗ trợ 100% tiền đóng BHXH tự nguyện theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

Như vậy, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và ngân sách của TP, với hộ nghèo, quận Long Biên sẽ hỗ trợ thêm 40% trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (tương ứng 132.000 đồng/người/tháng); đối với hộ cận nghèo, hỗ trợ thêm 50% mức đóng cho hộ cận nghèo (tương ứng 165.000 đồng/người/tháng).

Riêng với người thuộc hộ cận nghèo của quận Long Biên đang tham gia BHXH tự nguyện mà thoát hộ cận nghèo nhưng còn khó khăn (có xác nhận của UBND phường); ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (10%) và ngân sách TP(10%) thì được Quỹ vì người nghèo của địa bàn hỗ trợ thêm 30% trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (12 tháng kể từ tháng thoát nghèo).

Căn cứ các quy định trên, tổng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người dân Hà Nội và người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên như sau:

Tham gia BHXH tự nguyện, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 100% tiền đóng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn ảnh 1

Người đủ điều kiện được hỗ trợ trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2022-2025 phải đồng thời đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

Thứ nhất, Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo có tên trong các Quyết định phê duyệt của UBND quận từ năm 2022 đến năm 2025 và có nhu cầu hỗ trợ.

Thứ hai, người đủ điều kiện thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định về BHXH.

Quận Long Biên có 4 phường với 228 hộ cận nghèo, trong đó có 330 người thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Theo Kế hoạch, chỉ tính riêng kinh phí hỗ trợ thêm từ Quỹ vì người nghèo cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện năm 2022-2023 dự kiến là hơn 925 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ vì người nghèo của Quận và các phường hằng năm.

Chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện, nhất là đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo là chính sách rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước nói chung, TP Hà Nội và quận Long Biên (Hà Nội) nói riêng đối với các nhóm người chưa tham gia BHXH, nhằm quyết tâm hướng đến mục tiêu BHXH toàn dân, để mọi người dân đều được chăm lo an sinh xã hội, có cơ hội được hưởng lương hưu - nguồn thu nhập ổn định khi về già, có thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe.