Tàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52M
Tàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52M
Tàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52M
Tàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52M
Tàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52M
Tàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52M
Tàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52M
Tàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52M
Tàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52MTàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52MTàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52MTàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52MTàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52MTàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52MTàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52MTàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52M9

Tàu đổ bộ mới nhất là 'căn cứ' của trực thăng Ka-52M

GD&TĐ - Trực thăng Ka-52M sẽ đóng vai trò phương tiện tấn công của tàu đổ bộ Dự án 11711 hiện đại hóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ