Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Tập huấn Quản lý chất lượng và an toàn người bệnh

Châu Anh - 01/09/2018, 20:22 GMT+7 | Khỏe - Đẹp
Các bác sĩ được tập huấn về cải tiến nâng cao chất lượng KCBCác bác sĩ được tập huấn về cải tiến nâng cao chất lượng KCB

Trước yêu cầu thực tế đó, Bệnh viện Mắt T.Ư phối hợp với Tổ chức Orbis (Tổ chức Phi chính phủ của Mỹ) đã khai giảng khóa tập huấn “Quản lý chất lượng và an toàn người bệnh” cho cán bộ bác sĩ thuộc mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện. TS Phạm Ngọc Đông – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt T.Ư nhấn mạnh: Bệnh viện tuyến T.Ư, bệnh viện đầu ngành không có nghĩa là đã đứng đầu về chất lượng dịch vụ, mà trước hết bệnh viện T.Ư càng phải đi đầu trong việc cải tiến nâng cao chất lượng KCB, đổi mới tinh thần thái độ, trang phục, thực hiện tốt quản trị bệnh viện, tăng cường ứng dụng CNTT, bệnh án điện tử, đào tạo nâng cao năng lực quản lý bệnh viện, quản lý chuyên môn…

Sự hợp tác giữa Orbis và Bệnh viện Mắt T.Ư ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực: Về đào tạo, về nâng cao năng lực chuyên môn, về chính sách và về quản lý chất lượng. Lớp học lần này là khóa thứ hai được tổ chức sau hội thảo lần thứ nhất dành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Khóa học lần này sẽ chú trọng đến kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động cải tiến chất lượng dịch vụ tại bệnh viện

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm