#tăng lương cơ sở

14 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Đầu tư cho con người

GD&TĐ - Cần tiếp tục kiên định mục tiêu cải cách tiền lương vì đầu tư tiền lương là đầu tư cho con người và đầu tư cho phát triển.