Sở GD&ĐT TPHCM chưa công nhận HĐQT mới của ĐH Hoa Sen

ĐH Hoa Sen vừa nhận được công văn từ Sở GD&ĐT TPHCM cho biết Sở chưa đủ cơ sở để xem xét hồ sơ trình UBND TPHCM công nhận HĐQT Trường ĐH Hoa Sen qua đại hội cổ đông bất thường vào ngày 2/8 theo đề nghị của ông Nguyễn Trung Đức.
Sở GD&ĐT TPHCM chưa công nhận HĐQT mới của ĐH Hoa Sen

Sở GD&ĐT TPHCM chưa công nhận HĐQT mới của ĐH Hoa Sen ảnh 1

Các chủ tọa của buổi gặp gỡ báo chí của trường ĐH Hoa Sen vào ngày 4/8. Ảnh: H.Vi

Công văn của Sở GD&ĐT TPHCM trả lời ông Nguyễn Trung Đức - Thành viên Hội đồng Quản trị Trường ĐH Hoa Sen có đoạn: "Sở có nhận được tờ trình ngày 6/6/2014 của ông Đức về báo cáo tổng quát đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Trường ĐH Hoa Sen và đề nghị UBND TPHCM xem xét công nhận HĐQT Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ II (2012-2017).

Đồng thời, Sở GD&ĐT cũng nhận được văn bản số 829/ĐHHS-HĐQTngày 4/8/2014 kiến nghị về đại hội đồng cổ đông bất thường của ông Trần Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hoa Sen cùng 4 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát ký tên với nội dung đề cập đến tính bất hợp pháp của đại hội đồng cổ đông bất thường và không thống nhất vốn sở hữu cổ phần của từng cổ đông".

Vì vậy, để có cơ sở xem xét tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội đồng cổ đông bất thường, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị ông Nguyễn Trung Đức cùng với HĐQT và các cổ đông giải quyết để thống nhất tỷ lệ vốn của từng cổ đông cũng như vốn của trường.

Từ đó, Sở GD&ĐT TPHCM kết luận chưa có đủ cơ sở xem xét hồ sơ để trình UBND TPHCM công nhận HĐQT của Trường ĐH Hoa Sen qua đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2/8.

Theo plo.vn
Lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại Zvecan, phía bắc Kosovo, ngày 30 tháng 5 năm 2023. © Ảnh AP / Marjan Vucetic

NATO sẽ đưa thêm 700 quân tới Kosovo

GD&TĐ - NATO sẽ đưa thêm 700 binh sĩ tới Kosovo, nơi 30 nhân viên an ninh của họ bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình Serbia địa phương.