Sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPTSĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPTSĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPTSĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPTSĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPTSĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPTSĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPTSĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPTSĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPTSĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPTSĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - 3 ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra, hàng nghìn sĩ tử tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may, bất chấp thời tiết tại Hà Nội có mưa.
Một hệ thống tên lửa phòng không của Nga.

Su-24m, MiG-29 và 42 UAV rơi trong ngày

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn rơi Su-24m, MiG-29 và 42 UAV của Ukraine trong 24 giờ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.