Robot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tử
Robot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tử
Robot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tử
Robot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tử
Robot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tử
Robot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tử
Robot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tử
Robot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tử
Robot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tửRobot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tửRobot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tửRobot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tửRobot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tửRobot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tửRobot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tửRobot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tử9

Robot Marker không thể sử dụng do dễ tổn thương trước tác chiến điện tử

GD&TĐ - Bất chấp sự phát triển tích cực của công nghệ, robot Marker vẫn chưa được Nga đưa vào chiến trường một cách ồ ạt.
Các chỉ huy UAF lo ngại xảy ra binh biến.

Chỉ huy Kiev lo binh biến

GD&TĐ - Theo Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas Macgregor, ông đã rất ngạc nhiên bởi cách chỉ huy của các tướng lĩnh Ukraine gần đây.