#Quốc tử giám

28 kết quả phù hợp

Văn Miếu - Quốc Tử Giám được lập để tôn vinh sự học văn chương. Ảnh: IT.

Văn chương với phép trị nước

GD&TĐ - Khi nhà Lý lên ngôi, quyết định dời kinh đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, các vua Lý đã tính đến chuyện xây một nền văn hiến.