Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Quảng Trị có 30 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi văn hoá quốc gia cấp THPT,

Vĩnh Quý - 17/01/2020, 15:49 GMT+7 | Kết nối
Lãnh đạo ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học kỳ I năm học 2019-2020.Lãnh đạo ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học kỳ I năm học 2019-2020.

Theo đánh giá của ngành GD&ĐT, học kỳ I năm học 2019-2020 ngành giáo dục được sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ban ngành, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ngành GD&ĐT Quảng Trị đã phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn trong học kỳ I để thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 5 giải pháp cơ bản theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT cũng như của tỉnh Quảng Trị.

Ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã nhận được nhiều cơ chế, chính sách địa phương phát triển sự nghiệp giáo dục của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành. Những chính sách mới đã phát huy hiệu quả, tác dụng đối với cơ sở và từng bước tháo gỡ những khó khăn, “nút thắt” của ngành để tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã tích cực cùng các địa phương sắp xếp mạng lưới trường lớp, huy động các nguồn lực đầu tư từ Trung ương và ngân sách tỉnh để kiên cố hoá trường lớp học, xoá phòng học tạm, mượn.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị nhận xét: Năm học 2019-2020 ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đón nhận tin vui khi toàn tỉnh có 30 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi văn hoá quốc gia cấp THPT, số giải thưởng này đã tăng 5 giải so với năm học trước. Hiện tại ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng đã hoàn thành đạt 3/3 chỉ tiêu cơ bản của tỉnh và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung về kinh tế xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành GD&ĐT còn có những hạn chế yếu kém cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, xác định rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới về công tác phối hợp quản lý giáo dục ở một số khâu đã thiếu đồng bộ, công tác sáp nhập trường lớp vẫn còn bất cập, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/1 ngày và bán trú còn thấp, chất lượng một số môn học thấp và không đồng đều giữa các môn, vùng miền.

Hiện nay, công tác triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông còn nhiều bộn bề nhất là vấn đề đội ngũ và cơ sở vật chất.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm