Phát triển vùng Tây Bắc - Cần phát huy nguồn lực con người

Theo PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQG Hà Nội: Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng tổng hợp, liên ngành, hướng tới giải quyết các các vấn đề cấp bách của quốc gia tại địa phương vùng Tây Bắc theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW Bộ Chính trị về "Phương hướng phát triển Kinh tế - Xã hội và đảm bảo Quốc phòng, An ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến 2020" và Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Phát triển vùng Tây Bắc - Cần phát huy nguồn lực con người ảnh 1
Các bên ký kết biên bản chuyển giao các sản phẩm KHCN

Sau 7 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển nhân lực, kinh tế, xã hội bền vững theo hướng bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Tây Bắc. 

Chương trình đã điều phối và thu hút 40 tổ chức và tổng số 600 nhà khoa học đăng ký tham gia chủ trì thực hiện đề tài đến từ nhiều tổ chức KHCN trong cả nước. Có 200 tổ chức khoa học lớn tham gia phối hợp thực hiện, trong đó có 12 sở ngành thuộc các tỉnh vùng Tây Bắc...

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhìn lại những kết quả mà chương trình đã đạt được, trao đổi rút kinh nghiệm đối với những việc còn có thể làm tốt hơn và hướng tới giai đoạn triển khai mới trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định "Chương trình Tây Bắc" rất cần tiếp tục được triển khai, góp phần tạo nên một nền tảng, một đòn bẩy tri thức - công nghệ - văn hóa - xã hội mạnh mẽ cho chiến lược phát triển bao trùm, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân các dân tộc trong vùng và góp phần tư vấn tổng kết Nghị quyết 37/NQ-TW, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm đưa các chủ trương, chính sách mới giai đoạn 2020-2025 trên nền tảng đưa KH&CN vào cuộc sống.

Phát triển vùng Tây Bắc - Cần phát huy nguồn lực con người ảnh 2
Các sản phẩm trí tuệ của các nhà khoa học góp phần thúc đẩy phát triển vùng Tây Bắc

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, cho rằng. Kết quả đạt được của Chương trình trong giai đoạn vừa qua cho thấy thực tiễn phát triển Tây Bắc đang đặt ra nhiều vấn đề phức tạp. Đó là hiện tượng suy thoái và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường do khai thác, sử dụng không hiệu quả tài nguyên, nhất là khoáng sản; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao nhất cả nước; chất lượng nguồn nhân lực còn ở mức thấp….  Để tìm ra lời giải tối ưu, hài hòa cho các bài toán phát triển trước mắt và lâu dài; để phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế thì lựa chọn duy nhất là phát huy nguồn lực trí tuệ và nguồn lực con người, tức là dựa vào sức mạnh của khoa học, công nghệ và văn hóa.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh kỳ vọng: Trong thời gian tới, việc tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sẽ góp phần tạo nên một nền tảng, một đòn bẩy tri thức - công nghệ - văn hóa - xã hội mạnh mẽ, góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững vùng Tây Bắc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong vùng.

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Ông Nguyễn Danh Bình, sinh năm 1953, Nguyên Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại từ trần.
Ảnh minh họa: ITN

'Làng xưa giờ nơi nao?'

GD&TĐ - Làng quê, hồn quê, tình quê trở thành nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn trong tâm hồn các thi sĩ.