Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Phát triển tri thức Việt số hóa với tài liệu lưu trữ

Lê Đăng - 08/03/2019, 20:00 GMT+7 | Văn hóa
Cục trưởng Đặng Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việcCục trưởng Đặng Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Thư ký Ban chỉ đạo phát triển Hệ tri thức Việt số hóa đã trình bày nội dung và lộ trình thực hiện Đề án và các yêu cầu cơ bản đối với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khi tham gia Đề án.

Theo đó, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Cc VTLTNN đưa cơ sở dữ liệu tài liệu Châu bản, Mộc bản và một số tài liệu tiêu biểu đã được số hóa lên Cổng itrithuc.vn; áp dụng công nghệ tiên tiến vào công tác lưu trữ (số hóa 3D; dịch tự động),…

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng khẳng định: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các đơn vị thuộc Cục sẵn sàng tham gia vào Đề án và cung cấp tối đa các tài liệu lưu trữ (cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ đã số hóa) thuộc phạm vi quản lý của Đề án và trong khuôn khổ pháp luật cho phép lên các nền tảng ứng dụng của Đề án, đáp ứng nhu cầu tiếp cận tài liệu lưu trữ của nhân dân.

Buổi làm việc được tiến hành trực tuyến với sự tham gia của lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (tại thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV tại Đà Lạt, Lâm Đồng) 

Để đảm bảo tiến độ theo lộ trình của Đề án, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng đề nghị các Trung tâm Lưu trữ quốc gia và đơn vị chức năng thuộc Cục bám sát kế hoạch, chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án để thực tốt nhất các yêu cầu Ban chỉ đạo Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa đưa ra...

Đề án “Hệ tri thức Việt số hoá” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017. Được hiện thực hóa tại https://itrithuc.vn/.

Đại diện Ban Thư ký của Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa phát biểu tại buổi làm việc 

Hệ tri thức Việt số hóa hứa hẹn sẽ tạo ra một hệ sinh thái toàn diện để tất cả mọi người, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam sáng tạo, phát triển các công nghệ tiên tiến trên nền tảng của dữ liệu lớn, IoT, trí thông minh nhân tạo..., đặc biệt trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực từ khoa học, giáo dục, giao thông, tài chính, sản xuất, y tế…Đây chính là nền tảng kiến tạo những cơ hội lớn, thực tiễn cho phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm