Phát triển hệ thống đảm bảo dạy nghề

GD&TĐ - Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ,TB&XH) và Hội đồng Anh vừa ký kết biên bản ghi nhớ “Xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng dạy nghề tại một số trường Cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao”. 
Phát triển hệ thống đảm bảo dạy nghề

Theo đó, việc triển khai thí điểm mô hình hệ thống khung về đảm bảo chất lượng tại 9 trường cao đẳng nghề trên toàn quốc và thực hiện đánh giá hiệu quả của chương trình hợp tác sau thời gian triển khai thí điểm với tổng kinh phí thực hiện chương trình hợp tác là 567.300 bảng Anh (trong đó phía Hội đồng Anh đóng góp 429.000 bảng, phía Tổng cục Dạy nghề và 9 trường cao đẳng nghề đóng góp 138.300 bảng).