Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Ông Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội.
Ông Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028) diễn ra từ 1- 3/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

1.095 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu Đoàn viên Công đoàn cả nước về dự Đại hội.

Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đại hội thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và giao Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 hoàn thiện.

Đại hội thống nhất số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 177 người, bầu tại Đại hội 168 người; thống nhất số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII là 31 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bầu 28 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ra mắt đại hội. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ra mắt đại hội. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Đại hội bầu ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Bầu 5 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, gồm: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân, và Nguyễn Xuân Hùng.

Đại hội cũng thống nhất số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII là 19 người, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bầu 17 người tham gia Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII và bầu ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội kêu gọi cán bộ Công đoàn, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp Công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; đồng thời nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tiếp tục xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ