Nước duy nhất sử dụng 2 đồng tiền

Nước duy nhất sử dụng 2 đồng tiền

Cuba là quốc gia duy nhất trên thế giới hiện nay lưu hành song song 2 đồng tiền quốc gia. Điều đó đang làm suy yếu nền kinh tế của quốc đảo này, vì vậy Cuba đang nỗ lực để thống nhất tiền tệ nước này thành một đồng duy nhất.

Xem Clip:

Theo VTC News