Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 1
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 2
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 3
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 4
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 5
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 6
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 7
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 8
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 9
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 10
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 11
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 12
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 13
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 14
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 15
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 16
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 17
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 18
Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 1Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 2Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 3Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 4Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 5Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 6Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 7Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 8Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 9Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 10Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 11Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 12Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 13Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 14Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 15Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 16Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 17Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp ảnh 18

Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp

GD&TĐ - Lễ bế giảng niên khóa 2020-2023, học sinh khối 12 Trường THPT Trần Phú dành cho nhau những cái ôm và lời chúc trên chặng đường phía trước.
Ảnh: CNN.

Thông tin mới nhất về bão Mawar

GD&TĐ - Ngày 28/5, cơ quan thời tiết Philippines cho biết bão Mawar (có tên Betty ở Philippines) đã giảm tốc khi đi qua biển nước này.