NÓNG 247 | Những điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học 2022

GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về những điểm mới của Quy chế tuyển sinh Đại học, tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022. Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong kỳ thi sắp tới