Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Những trường đại học Mỹ chi phí thấp cho sinh viên quốc tế

27/07/2020, 09:00 GMT+7 | Trẻ

Dưới đây là các trường tại Mỹ có tổng chi phí được báo cáo thấp nhất cho sinh viên quốc tế trong năm học 2019-2020, theo U.S News.

1. Đại học bang Valley City

Địa điểm: Thành phố Valley, Bắc Dakota

Xếp hạng theo U.S News: Top 43 trong số các trường đại học khu vực trung tây

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 10.296 USD

Tổng số sinh viên đại học mùa thu 2018: 1.404

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 23

Sinh viên trường Đại học bang Valley City.

2. Học Viện Công Nghệ bang Oklahoma ở Okmulgee

Địa điểm: Okmulgee, Oklahoma

Xếp hạng U.S News: Top 23 trong số các trường đại học khu vực miền tây

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 9.960 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 2.403

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 18

3. Đại học Rust

Địa điểm: Holly Springs, Mississippi

Xếp hạng U.S News: Top 164 - 215 trong số các trường đại học khai phóng của Mỹ

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 9.900 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 846

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 19

Trường ĐH Rush.

4. Đại học bang Dickinson

Địa điểm: Dickinson, Bắc Dakota

Xếp hạng U.S News: Top 48 trong số các trường đại học khu vực trung tây

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 9.784 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 1.375

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 51

Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: 55%

5. Đại học Broward

Địa điểm: Fort Lauderdale, Florida

Xếp hạng U.S News: Top 65-84 trong số các trường đại học miền nam nước Mỹ

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 9.702 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 40.784

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 1.644

6. Đại học bang Henderson

Địa điểm: Arkansas

Xếp hạng U.S News: Top 79 trong số các trường đại học khu vực miền nam nước Mỹ

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 8.640 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 3.000

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 40

Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: 29%

7. Đại học bang Bemidji

Địa điểm: Bemidji, Minnesota

Xếp hạng U.S News: Top 92 trong số các trường đại học khu vực trung tây nước Mỹ

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 7.630 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 4,727

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 103

Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: 45%

8. Đại học bang Delta

Địa điểm: Cleverland, Mississippi

Xếp hạng U.S News: Top 79 trong số các trường đại học khu vực miền nam nước Mỹ

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 7.501 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 3.075

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 126

Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: 50%

9. Đại học bang Southwest Minnesota

Địa điểm: Marshall, Minnesota

Xếp hạng U.S News: Top 114 trong số các trường đại học khu vực trung tây nước Mỹ.

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 7.496 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 6.444

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 120

Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: N/a

10. Đại học bang Minnesota ở Moorhead

Địa điểm: Moorhead, Minnesota

Xếp hạng U.S News: Top 92 trong số các trường đại học khu vực trung tây nước Mỹ.

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 7.410 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 4.828

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 268

11. Đại học bang Bridgewater

Địa điểm: Bridgwater, Massachusetts

Xếp hạng U.S News: Top 108 trong số các trường đại học khu vực miền bắc nước Mỹ

Tổng chi phí năm học 2019 - 2020: 7.050 USD

Tổng số sinh viên đại học, mùa thu 2018: 9.504

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2018: 45

Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm: N/a

Theo vnexpress.net

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm