Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Những hình ảnh hài hước trong ngày

Vui TÍnh - 29/08/2019, 14:11 GMT+7 | Xả xì trét
Anh làm ăn kiểu gì vậy.Anh làm ăn kiểu gì vậy.
Các chú kém lắm.
Không biết anh ấy giờ ở đâu
Không nhìn thấy gì nữa là sao. 
Nhanh để tôi còn xuống. 
Đừng ăn mừng quá sớm. 
Sao phải đi chứ.
  • - Sao bà trang điểm lúc nửa đêm vậy?
  • - Tôi đặt mật khẩu điện thoại là Face ID nên nó không nhận ra tôi.
Sức sống. 
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm