Nhiếp ảnh gia bơi giữa 200 cá mập

Một nhiếp ảnh gia bơi giữa 200 con cá mập mà không cần lồng bảo vệ để nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn các "sát thủ đại dương".
Nhiếp ảnh gia bơi giữa 200 cá mập
Nhiếp ảnh gia bơi giữa 200 cá mập ảnh 1Nhiếp ảnh gia bơi giữa 200 cá mập ảnh 2Nhiếp ảnh gia bơi giữa 200 cá mập ảnh 3Nhiếp ảnh gia bơi giữa 200 cá mập ảnh 4Nhiếp ảnh gia bơi giữa 200 cá mập ảnh 5Nhiếp ảnh gia bơi giữa 200 cá mập ảnh 6
Theo Zing