Ngọn đèn dầu thắp sáng ước mơ

GD&TĐ -  Ngọn đèn dầu hàng ngày vẫn thắp sáng cho ước mơ trở thành chiến sĩ công an của cậu học trò.