Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc

GD&TĐ -  Ngày 2/11, Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến để triển khai nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số được diễn ra.