Nghiêm cấm phương tiện cơ giới lưu thông trong khuôn viên nhà trường

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn gửi Giám đốc các Sở GD&ĐT về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Thời gian gần đây xảy ra một số vụ tai nạn giao thông ngay trong trường học. Trong đó, có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra ngày 19/4/2018 tại trường Tiểu học Vân Hồ, bản Pó Nhàng 1, xã Vân hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La làm 1 em học sinh tử vong, 1 em học sinh khác bị thương.

Nguyên nhân chính dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra là do ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các qui định của pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông chưa nghiêm túc; việc tổ chức giao thông trong khuôn viên nhà trường chưa được quan tâm đúng mức, chưa có bảng hướng dẫn, chỉ dẫn giao thông cụ thể trong trường học; việc triển khai thực hiện các qui định về an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục chưa nghiêm túc; bảo vệ nhà trường chưa bao quát, nhắc nhở kịp thời khi có xe cơ giói lưu thông trong sân trường.

Để kịp thời khắc phục tình trạng nêu trên và thực hiện công văn số 139/UBATGTQG ngày 20/4/2018 của Uy ban An toàn giao thông Quoc gia về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong trường mầm non đến THPT, Bộ GD&ĐT đề nghị Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện một số nội dung như:

Yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyên truyền, quán triệt tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về an toàn trường học.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục (từ mầm non đến trung học phổ thông) trên địa bàn không cho phép các phương tiện xe cơ giới lưu thông, hoặc dừng đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi trong khuôn viên nhà trường; đặt biển báo hạn chế tốc độ, quy định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và dừng đỗ trong khu vực trường học; xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

Tăng cường trách nhiệm của nhân viên bảo vệ trong việc quản lý, bao quát, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông trong khuôn viên trường học đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong nhà trường, đặc biệt là đối với các em học sinh.

Phối hợp với Ban An toàn giao thông và các cơ quan chức năng của địa phương tố chức kiểm tra, rà soát; tổ chức giao thông tại các nhà trường cho phù hợp để bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của học sinh, giáo viên và nhà trường.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị Giám đốc các Sở GD&ĐT chỉ đạo, quán triệt đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghiêm tục thực hiện.