Bám trường, bám lớp, nắm chắc tình hình lớp học

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Đây là yêu cầu của Sở GD&ĐT Bắc Giang tại văn bản về việc thực hiện một số nội dung chuẩn bị kết thúc năm học 2017 – 2018 mới ban hành.

Cũng trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên; lắng nghe và kịp thời nắm bắt diễn biến, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và dư luận xã hội về GD&ĐT.

Hiệu trưởng các trường thường xuyên giao ban với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp để nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình, chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh; kịp thời phát hiện những vướng mắc nảy sinh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, mất an toàn trường lớp học và xử lý tình huống xảy ra theo đúng các quy định của Nhà nước.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường, Giám đốc các trung tâm trực thuộc Sở, Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ đề năm học 2017- 2018.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình giáo dục theo đúng kế hoạch biên chế thời gian năm học 2017-2018; thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nghiêm cấm việc cắt xén, dồn ép chương trình;

Đồng thời, tổ chức kiểm tra học kỳ II, đánh giá học sinh học kỳ II và cả năm học đúng quy chế, tránh những bất thường trong điểm số và đánh giá, xếp loại học sinh.

Xây dựng kế hoạch chi tiết phụ đạo học sinh yếu kém để học sinh đủ kiến thức và kỹ năng làm bài kiểm tra, thi học kỳ, THPT quốc gia.

Ảnh minh họa ITN.

Nền tảng quan trọng

GD&TĐ - Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay mạng, mà phải là quá trình cá nhân hóa.
Ảnh minh họa ITN.

Dấu mốc quan trọng

GD&TĐ - Với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2024 sẽ là dấu mốc quan trọng - Kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo Chương trình GDPT 2006.