Nghệ An: Doanh nghiệp thưởng Tết năm 2022 cao nhất 100 triệu đồng

GD&TĐ - Tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 ở tỉnh Nghệ An tăng 2,68% so với năm ngoái, mức thưởng Tết cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng/người.
Công nhân làm việc tại xưởng may mặc ở Nghệ An
Công nhân làm việc tại xưởng may mặc ở Nghệ An

Ngày 13/1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thực hiện khảo sát đối với 3.141 doanh nghiệp đóng trên địa bàn về tình hình thưởng Tết Nguyên đán năm 2022.

Trong số các công ty được khảo sát có 14 Công ty TNHH thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 16 Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 2.758 doanh nghiệp dân doanh và 35 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Kết quả khảo sát cho thấy, tiền thưởng bình quân của người lao động ở mức 4,6 triệu đồng/người, tăng 2,68% so với thưởng Tết năm ngoái. Đặc biệt, mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng/người, thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.

Cụ thể, đối với khối các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 97 triệu đồng/người, bình quân 4,8 triệu đồng/người, thấp nhất 200 nghìn đồng/người.

Khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất 15 triệu đồng/người; bình quân 4,7 triệu đồng/người, thấp nhất 300 nghìn đồng/người.

Khối các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất 100 triệu đồng/người, bình quân 4,3 triệu đồng/người, thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền thưởng cao nhất 80 triệu đồng/người; bình quân 4,6 triệu đồng/người, thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

Tuy nhiên, tới thời điểm này vẫn còn 950/3.141 doanh nghiệp được khảo sát chưa có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động.

Liên quan đến vấn đề tiền lương, năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng tiền lương bình quân của người lao động tăng 3,45% so với năm 2020, trung bình 6 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, có một số vị trí việc làm có mức lương 150 triệu đồng/người/tháng.

Khối các công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương cao nhất 48,6 triệu đồng/người/tháng, bình quân 6,3 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 3,07 triệu đồng/người/tháng.

Khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền lương cao nhất 33 triệu đồng/người/tháng, bình quân 6,2 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 3,67 triệu đồng/người/tháng.

Khối các doanh nghiệp dân doanh, tiền lương cao nhất 150 triệu đồng, bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 3,07 triệu đồng/người/tháng.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền lương cao nhất 81,5 triệu đồng/người/tháng, bình quân 6,1 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 3,07 triệu đồng/người/tháng.