Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch đồng hành cùng phát triển nông nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch ghi đậm dấu ấn trong hành trình 20 năm đồng hành cùng phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch ghi đậm dấu ấn trong hành trình 20 năm đồng hành cùng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch.
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch ghi đậm dấu ấn trong hành trình 20 năm đồng hành cùng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch.

Qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH đã ghi đậm dấu ấn của hành trình 20 năm đồng hành và nỗ lực vì người nghèo.

Nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã thực sự trở thành một công cụ, giải pháp quan trọng, hữu hiệu thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH đầu tư cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giúp người lao động mạnh dạn đầu tư thâm canh cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp, quy mô chăn nuôi, phát triển dịch vụ, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay vốn, trả nợ ngân hàng. Từ đó đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo.

Đặc biệt các đối tượng vay vốn là người đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã biết cách sử dụng nguồn vốn để phát triển sản xuất. Hiệu quả từ nguồn vốn vay đã tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp theo hướng giá trị, tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững.

Kết quả thực hiện Nghị Quyết Trung ương VII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến nay toàn huyện đã có 16/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 9 khu dân cư kiểu mẫu và 37 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt 3,5 - 4%/năm, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp hằng năm đạt 3000 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn vay từ NHCSXH bộ mặt nông thôn thay da đổi thịt từng ngày, đời sống của cư dân nông thôn ngày càng được cải thiện. Đến nay, đã có 48.220 hộ vượt ngưỡng đói nghèo nhờ vay vốn phát triển sản xuất; 123.793 lao động được tạo công ăn việc làm thường xuyên.

Có được sự thành công đó, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện luôn là người bạn, người đồng hành cùng nông dân với các khoản vay ưu đãi mang lại hiệu quả thiết thực. Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ người dân xây dựng mô hình sản xuất có thế mạnh, sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị, nhiều sản phẩm đạt thương hiệu OCOP nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện nhà.