Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng SiriusNga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng SiriusNga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng SiriusNga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng SiriusNga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng SiriusNga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng SiriusNga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng SiriusNga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng SiriusNga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng SiriusNga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius

Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius

GD&TĐ - UAV hai động cơ hạng nặng Sirius được kỳ vọng sẽ sớm gia nhập thành phần tác chiến của Quân đội Nga.