Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 1
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 2
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 3
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 4
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 5
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 6
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 7
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 8
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 9
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 10
Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 1Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 2Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 3Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 4Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 5Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 6Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 7Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 8Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 9Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius ảnh 10

Nga âm thầm thử nghiệm UAV hai động cơ hạng nặng Sirius

GD&TĐ - UAV hai động cơ hạng nặng Sirius được kỳ vọng sẽ sớm gia nhập thành phần tác chiến của Quân đội Nga.